Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch (Milwaukee, 10 september 1943) is een Amerikaans schrijver van spirituele boeken wiens werk ook in het Nederlandse taalgebied succes kent. Hij bestudeerde onder meer de Bijbel, de Rig-Veda en de Upanishads. Het bekendst is hij van de reeks boeken ‘Gesprekken met God’.
Neale Donald Walsch is een hedendaagse spirituele boodschapper, wiens woorden de wereld blijven raken op een diepzinnige manier. Met een vroege interesse voor religie en een diep voelende verbinding met spiritualiteit, spendeerde Neale het grootste deel van zijn leven aan zijn zoektocht naar de betekenis van spiritualiteit, voordat hij zijn ervaring op deed met zijn nu zo bekende ‘Gesprekken met God’. De ‘Gesprekken met God’ boeken zijn vertaald in 37 talen en hebben miljoenen mensen geraakt en geïnspireerd in hun dagelijks leven.

Neale schreef 29 boeken over spiritualiteit met praktische boeken voor elke dag. 7 van zijn boeken stonden in ‘The New York Times Bestseller List’. Hij heeft verschillende stichtingen, allemaal bedoeld om de wereld te helpen van ‘geweld naar vrede’, van ‘verwarring naar duidelijkheid’ en ‘boosheid naar liefde’. Neale’s werk brengt hem over de hele wereld waar hij ‘speeches’ geeft en boodschappen deelt over zijn ‘Gesprekken met God’.
In november 2006 is "Conversation with God The movie" uitgebracht, een langspeelfilm over het leven van Neale Donald Walsch.

De boeken van Neale Donald Walsch


1. Een ongewoon gesprek met God
2. Een nieuw gesprek met God
3. Derde gesprek met God
4. Vriendschap met God
5. Eén met God
6. Ontmoetingen met God
7. De nieuwe openbaringen
8. Een ongewoon gesprek van God met jou
9. De God van morgen
10. Wat God wil
11. Thuis bij God
12. De gesprekken met God
13. Gedachten uit de gesprekken met God
14. Als alles verandert, verander dan alles
15. Lichtdragers
16. Jij !, Over je Zelf vinden
17. Over rijkdom & bezit

De tekst op de achterkant van de boeken:

Boek 1. Een ongewoon gesprek met God

Stel je voor dat je met God kon praten …
Stel je voor dat je hem alles kon vragen …
Stel je voor dat Hij op al je vragen antwoord zou geven …

In dit wereldberoemde boek beschrijft Neale Donald Walsch zijn goede gesprekken met God. Ze gaan over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde en de zin van het leven. God blijkt een intelligente, kritische en humoristische waarnemer van het leven op aarde. Zijn bemoedigende boodschap is dat de mens vooral de schepper moet zijn van zijn eigen leven.

Een ongewoon gesprek met God werd meteen een bestseller en verscheen in meer dan 30 landen en wereldwijd werden er meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht. Het boek is daarom een van de allergrootste bestsellers in de geschiedenis. Het is een verrassend, oneerbiedig maar absoluut meeslepend boek. Het bevat de wijsheid van alle tijden voor iedereen die wil luisteren. Een ongewoon gesprek met God kan ook uw leven veranderen.


Boek 2. Een nieuw gesprek met God

Een ongewoon gesprek met God was een verrassend, meeslepend en veel verkocht boek, dat binnen een week uitverkocht was. In Een ongewoon gesprek met God spreken God en Neale Donald Walsch vooral over de plaats van de mens in de menselijke maatschappij; over onderwijs, over gezondheidszorg, over maatschappelijke problemen. God blijkt ook op dit gebied onverwachte, en soms verbazingwekkend ongecompliceerde visies op de wereld te hebben. Wij maken de wereld onnodig ingewikkeld, met al het ongemak dat dat met zich meebrengt. In dit boek ontdekken we dat God er vertrouwen in heeft dat we al doende leren om de aarde leefbaar te houden.

Wie het vorige boek las, heeft zijn leven veranderd; wie dit boek leest verandert de samenleving.


Boek 3. Derde gesprek met God

Op het fenomenale succes, ook in ons land, van Een ongewoon gesprek met God en Een nieuw gesprek met God, volgt nu een even fascinerend en uitdagend derde gesprek.
Het gaat vooral over universele vragen die elk mens zich wel eens stelt, zoals: wat is de dood, wat is er na de dood, wat is het heelal, en wie of wat is er nog meer in het heelal? Maar ook over opvoeding, huwelijk, de zin van het leven, en vele andere onderwerpen, vindt u hier soms controversiële, maar altijd inspirerende inzichten.

God moedigt ook in dit boek Neale Donald Walsch aan, en via hem ook u, om een leven te leiden zonder angst en benepenheid, maar vol verdieping en spirituele verrijking. In dit boek geeft God Zijn antwoorden op de grote vragen van de mensheid.


Boek 4. Vriendschap met God

Wat gebeurt er als God een vriend wordt?
'Een ongewoon gesprek met God', 'Een nieuw gesprek met God' en 'Derde gesprek met God' zijn de wereldberoemde boeken waarin Neale Donald Walsch verslag doet van de gesprekken die hij met God had. God bleek geen strenge, straffende God te zijn, maar een kritische, diepgravende maar ook geestige gesprekspartner. Er ontwikkelde zich een intense vriendschap, en daarvan doet Walsch verslag in 'Vriendschap met God'. Hij verloor zijn twijfel, zijn schaamte en zijn angst om met God om te gaan. Hij werd door God geraakt en werd tevens meer mens. Dat geluk wil hij met u delen.

Ook in 'Vriendschap met God' gaat Walsch in dialoog met God, en wil hij u helpen om dat op uw manier ook zelf te doen.


Boek 5. Eén met God

Na Een ongewoon gesprek met God, Een nieuw gesprek met God en Derde gesprek met God, beschreef Neale Donald Walsch in Vriendschap met God het geluk dat hij vond in de vriendschappelijke, intieme en warme omgang met God. Hij werd door God geraakt en tevens meer mens.

In Eén met God gaat hij nog een stap verder. Uit de ware vriendschap met God ontstaat een groot en liefdevol gevoel van eenheid. God is in de mens, en het goddelijke is overal. Om dat te zien en te ervaren, hoeven wij slechts afscheid te nemen van het al te menselijke. Neale Donald Walsch houdt ons de tien menselijke illusies voor, die ons scheiden van het goddelijke.

Ook u kunt deze illusies overwinnen en één worden met de Schepper.


Boek 6. Ontmoetingen met God

Neale Donald Walsch is de wereldberoemde auteur van vijf “Gesprekken met God”, waarin hij verslag doet van de gesprekken die hij met God had. Hij laat daarin zien dat God ieder mens in staat stelt zijn eigen leven te creëren en deel te hebben aan het grote geheel van de schepping. Alleen al in ons land werden honderdduizenden boeken verkocht.

“Ontmoetingen met God” bevat waargebeurde belevenissen van mensen die Walsch schreven met hun ervaringen: hoe zij, vaak op moeilijke momenten in hun leven, geholpen werden door gebeurtenissen waarin zij de hand van God herkennen. De ervaring van God in je leven, zegt Walsch, is immers niet voorbehouden aan bijbelse figuren of kerkleiders. God manifesteert zich overal en bij iedereen, als wij er maar voor open staan.

In deze verzameling boeiende, dramatische maar hoopgevende belevenissen, ontdekt u de dagelijkse werking van de inzichten die Walsch in zijn boeken heeft verspreid. Kent u zijn boeken nog niet, dan is dit een ideale kennismaking. Hebt u ze wel gelezen, dan zijn dit prachtige demonstraties van de waarheid ervan.


Boek 7. De nieuwe openbaringen

Neale Donald Walsch is de wereldberoemde auteur van de Gesprekken met God, waarin hij verslag doet van de gesprekken die hij met God had. Hij blijft in gesprek: De nieuwe openbaringen is openhartiger, spannender en actueler dan ooit. In dit nieuwe boek spreekt Walsch met God vrijuit over de dreigingen die ons bang kunnen maken voor de toekomst. Een nieuw geloof in het goede is nodig, een nieuw begrip van God en het leven, en een nieuw gedrags- en denkwijze van de mens.

Alleen zo zijn de veranderingen te realiseren die nodig zijn om de wereld en de mensheid toekomst te geven. Concreet legt dit boek de 'vijf stappen op weg naar de vrede' op tafel. Deze positieve, maar verreikende en uitdagende opdracht wordt aan de mensheid gegeven - dat betekent: aan uzelf.

U moet beslissen, uzelf en niemand anders - hier en nu, in deze tijd, vandaag, niet in eenverre , vage toekomst - of de wereld ingericht zal worden met de wapens van verwoesting of het gereedschap van herstel; met kreten van haat of met woorden van hoop; met daden van oorlog of met acties van vrede; met gedachten van vrees of gevoelens van liefde. De nieuwe openbaring: de boodschap die u niet mag negeren!


Boek 8. Een ongewoon gesprek van God met jou

Seks. God. Succes. Liefde. Alcohol en drugs. School. Ouders. De Toekomst. Pijn en dood. Moeilijke vragen. Waar gaat het eigenlijk om in je leven? Wat doe je met je problemen? Waar haal je je drive vandaan?
Neale legde jouw vragen voor aan God... en schreef de antwoorden op. Hij werd wereldberoemd door zijn gesprekken met God. Hij ontdekte dat God wil dat jij jouw leven leeft, zo groot en diep en echt als je het maar durft te maken. Lees maar, lees dit ongewone gesprek van God met jou.


Boek 9. De God van morgen

Neale Donald Walsch is sinds zijn internationale bestseller Een ongewoon gesprek met God de bestverkochte en meest gelezen spirituele schrijver. Zijn boeken worden over de hele wereld vertaald en gelezen. In De God van morgen gaat Walsch openhartige gesprekken aan met God over politieke, religieuze, economische en sociale zaken.
Hij laat zien dat religie en spiritualiteit steeds meer in elkaar opgaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor de mens en hun levenswijze. Op praktische en realistische wijze laat Walsch door kracht, inspiratie en optimisme zien dat een betere wereld binnen handbereik ligt en dat je daar zelf aan kunt meewerken.

Boek 10. Wat God wil

Dit boek is gevaarlijk. Het geeft antwoord op de meest gestelde vraag in de geschiedenis van de mensheid: de vraag Wat God Wil. Het antwoord op die vraag is verbijsterend en revolutionair. Het heeft niets maar dan ook niets te maken met theologie of met wat de meeste mensen hebben geleerd over God. Het kan de wereld veranderen. Wanneer je het tot je door laat dringen zal het jou veranderen. Er bestaan personen en instituten die zulke veranderingen vrezen. Zij zouden liever hebben dat je dit boek niet leest. Het is aan jou.

Neale Donald Walsch heeft de wereld verrijkt met zijn mega bestseller “Een ongewoon gesprek met God” en vele andere boeken. Over de hele wereld is hij actief als spreker en als inspirator van Humanity,s Team, een internationale basisbeweging die zich inspant voor een nieuwe vorm van spiritualiteit op aarde. Walsch roept op om een open minded mens te worden, vrij van opgelegde moraal en alle beelden over goed en kwaad.


Boek 11. Thuis bij God

In dit laatste persoonlijke gesprek met God worden de ultieme levensvragen gesteld. Wat is sterven? Wat betekent het leven in het zicht van de dood? Wat kunnen wij verwachten van het hiernamaals? Zullen wij onze geliefden weerzien? Zullen wij worden beoordeeld? Neale Donald Walsch stelde de vragen in een laatste persoonlijk gesprek met God, en Zijn antwoorden zijn ook nu weer verrassend, diepgaand en barmhartig. Dit boek biedt opnieuw grote wijsheid, hoop en troost.

Neale Donald Walsch is schrijver van enkele van de allergrootste spirituele bestsellers ooit: de driedelige reeks “Ongewoon gesprek met God”. Ook de boeken die hij daarna publiceerde werden over de hele wereld vertaald en gelezen. Tegenwoordig reist hij over de hele wereld om zijn boodschap van een wereldwijd spiritueel ontwaken uit te dragen. Ook Nederland bezoekt hij regelmatig.


Boek 12. De gesprekken met God

Miljoenen lezers over de hele wereld hebben de Gesprekken met God van Neale Donald Walsch gelezen en gewaardeerd. Vele duizenden van deze lezers hebben vragen aan Walsch naar aanleiding van zijn boeken. Vragen over religie, goed en kwaad, fysieke en geestelijke gezondheid, dood, voorspellingen, de aard van God en het universum, gebed, engelen en duivels, spirituele wegen, relaties en vele andere vragen.

In vragen en antwoorden geeft Walsch met de voor hem kenmerkende humor en wijsheid antwoord op de meest dwingende en uitdagende brieven die hij heeft ontvangen. Het resultaat is dit inspirerende en verhelderende boek. Door de boodschappen uit de gesprekken met God te relateren aan de persoonlijke zaken uit het dagelijks leven van de vragenstellers, leggen zijn antwoorden een directe link tussen de spirituele en fysieke werkelijkheid. Zo wordt duidelijk dat wat we doen en wie we zijn het directe gevolg is van hoe we denken en wat we geloven.

Dit boek geeft ons de kans om opnieuw naar onszelf te kijken, om onszelf te kunnen veranderen en om zo misschien de wereld te kunnen veranderen.


Boek 13. Gedachten uit de gesprekken met God

De Ongewone gesprekken met God hebben al miljoenen lezers over de hele wereld geïnspireerd door hun enorme positieve kracht, wijsheid en humor. Uit deze spirituele klassiekers is nu een bloemlezing samengesteld met gedachten en meditaties over onderwerpen als: emoties, relaties, leven en dood, het geloof, politiek, goed en kwaad, spirituele wijsheid en geestelijke waarden.

Je mag thuiskomen wanneer je maar wilt
Wij kunnen weer samen zijn wanneer je maar wilt
Jij kunt zelf de verrukking kennen van je verbondenheid met Mij
Op elk moment dat jij dat wilt
Wanneer je de wind langs je gezicht voelt strijken
Wanneer je een krekel hoort onder een zomerse sterrenhemel


Boek 14. Als alles verandert, verander dan alles

Veranderen is moeilijk. Zal het goed aflopen? Niets is permanent maar één ding is zeker: verandering komt op ons af, zowel in de buitenwereld als in het persoonlijke leven. relatie, werk, gezondheid, vrienden en familie... elke zekerheid kan op de tocht komen te staan.

In zijn nieuwe boek geeft Neale Donald Walsch negen manieren om te leven met verandering. Transformatie ervaringen kunnen zwaar zijn maar kunnen je leven ook enorm verrijken. Walsch biedt inzicht, begrip, advies en hulp bij veranderingen die iedereen ooit meemaakt. In onzekere tijden van crisis en verandering is dit boek een blijvende boodschap van kracht, troost en hoop.

Als geen ander kan Neale Donald Walsch dipegaande spirituele wijsheid gieten in toegankelijke woorden. Na het wereldsucces van zijn inmiddels afgesloten boekenreeks een Ongewoon gesprek met God houdt Walsch zich bezig met de verspreiding van zijn unieke spirituele boodschap van kracht, vrede en vertrouwen. Met zijn lezingen en workshops weet hij velen diep te raken. Als alles verandert, verander dan alles is zijn belangrijkste boek voor deze tijd.


Boek 15. Lichtdragers

Miljoenen mensen hebben de boeken Gesprekken met God van Neale Donald Walsch gelezen en zijn geraakt door de manier waarop God zich in deze gesprekken presenteert: een totale vreugdevolle, liefdevolle, accepterende, bekrachtigende, waarderende neutrale kracht die in alles, iedereen en overal aanwezig is. Het Leven zelf dat zich aan het ervaren is.

Door deze gesprekken word je uitgedaagd om steeds opnieuw vorm te geven aan de meest grootse versie van jouw visie op wie je werkelijk bent. Telkens wordt de vraag gesteld of iets echt werkt in relatie tot wat je wilt zijn, doen of hebben.

In Lichtdragers geeft Walsch een concrete methode om zijn principes in praktijk te brengen. In 5 stappen, ondersteund door 5 principes, beschrijft hij hoe je een Lichtdrager kunt worden, of hoe je kunt zijn wat je nu wenst te zijn om zo je levensgeluk te realiseren.


Boek 16. Jij !, Over je Zelf vinden

Dit boekje is het tweede deel (na 'Lichtdragers') in een serie die is voortgekomen uit 'Een ongewoon gesprek met God'. De rijkdom aan informatie uit dit boek, wordt nu samengevat om toegepast te kunnen worden in de context van het dagelijks leven. Deze boekjes staan op zichzelf maar vullen elkaar wel aan in een continue onderzoek en toepassing van de wijsheid uit het 'grote' boek.

In vervolg op de 5 principes uit 'Lichtdragers', bespreekt Walsch nu nog 7 principes. Op concrete wijze geeft hij inzicht in waar het volgens hem werkelijk om gaat: De betekenis van het Leven. De betekenis van Jouw leven en hoe je zelf in de hand hebt wat je doet met je leven.

Een goed handvat om je te verdiepen in het thema van één van de meest vernieuwende en interessante boeken van deze tijd en de praktische toepassing ervan in je eigen leven.


Boek 17. Over rijkdom & bezit (Naar een spirituele levenshouding)

Naar een spirituele levenshouding ...

"De meesten van ons begrijpen niet wat rijkdom werkelijk is, en verwarren rijkdom met het bezitten van veel geld. Beginnend met deze uitdagende stelling laat Neale Donald Walsch u heel anders kijken naar rijkdom en bezit.

Naar aanleiding van het eerder verschenen boek "Een ongewoon gesprek met God"* voert de auteur een discussie met zijn lezerspubliek over de onderwerpen rijkdom en bezit. Hij probeert, geheel in de stijl van zijn vorige publicaties, een dieper inzicht te geven in deze thema's. Dit onderhoud met zijn publiek wordt veelal woordelijk weergegeven. Duidelijk komt naar voren dat de wereld moet veranderen in economisch, politiek, sociaal en spiritueel opzicht om alle gedachten van eigendom uit te bannen. Voor de individuele mens geldt dat als je veel weggeeft je ook veel terugkrijgt. Dit heeft betrekking op vrijwel alle belangrijke zaken in ons leven, zoals geld, liefde, geduld en wijsheid. Dat is de ware rijkdom. Door de diepere filosofische benadering is enige concentratie bij het lezen wel een noodzakelijkheid.

Copyright © Spirit Info 2017